Bærekraft i Motebransjen

I Dette Blogginnlegget skal jeg skrive litt generelt om hvordan Bærekraft er integrert i Motebransjen samt skal jeg drøfte på hvilket bærekraftsmål jeg mener Motebransjen bør jobbe med for og bli en mer bærekraftig og effektiv bransje.

Bærekraft i Motebransjen:

Bærekraftig mote: Hva er status på "Bærekraftig mote" i 2021?
hentet fra elle.no

Det er ingen tvil om at motebransjen er en av de Bransjene som har høyest co2 utslipp. I en artikkel fra Elle.no som er samme sted jeg har fått (tak i bilde som er over) så skriver de at “Motebransjen er i følge Amerikanske undersøkelser , ansvarlig for rundt ti prosent av verdens co2- utslipp og nesten 20 prosent av forurensingen i havet. Omtrent 85 prosent av jordas tekstiler ender opp på søppleberg og forbrenningsanlegg ( (slik markedsfører du deg digitalt i 2019, u.d.). Det er skummelt å tenke at så mye klær og tekstil bare ender opp på søppledynger rundt omkring i verden når det faktisk kunne blitt brukt til og lage nye klesplagg. Derfor er det vitalt at motebransjen tar konkrete tiltak for gjøre klesproduksjon mer bærekrafig og grønt. Dette er noe jeg skal komme litt mer i dybden på i neste avsnitt av dette blogginlegget.

Relevant Bærekraftsmål for Motebransjen:

Ansvarlig forbruk og produksjon
hentet fra fn.no

Et relevant Bærekraftsmål for klesbransjen mener jeg kan være bærekraftmål 12. “Bærekraftig forbruk og produskjon handler om å gjøre mer med mindre resusser. bærekrafig produskjon innebærer å minske resurssbruk,miljødeleggelse og klimagassutlipp når en lager en vare”((mål 12 ansvarlig forbruk og produskjon, u.d.). Motebransjen er som vi vet en av de mest forurensene bransjene på jorden. Bransjen må ta mer ansvar for det klimautslippene de har etterlatt seg spesielt de siste årene. Derfor mener jeg at dette er et bærekraftsmål som bransjen bør jobbe gjevnt og trutt med og ikke minst prøve og leve opptil i nærmeste fremtid. Ved og gjøre nettopp dette kan bransjen oppleve god og stabil økonomisk vekst , begrense klimaendringer på jorden og bidra til økt livskvalitet i samfunner rundt om i verden.

litraturliste:

slik markedsfører du deg digitalt i 2019. (n.d.). Retrieved 03 2022, from digitalmarkedsføring: https://www.digitalfremtid.no/digital-markedsforing/

mål 12 ansvarlig forbruk og produskjon. (n.d.). Retrieved 03 2022, from bærekraft.ungdomsbedrift.no: https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/12-ansvarlig-forbruk-og-produksjon

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *