Plattformer og Økosystemer

Teknologiske plattformer er noe som på en måte har fasinert meg og hele verden rundt. De digitale plattformene gjør det mulig å kjøpe, selge, produsere og utvikle produkter til et publikum digitalt. Derfor har plattformer blitt relativt populære innen det siste ti året. Noen av de mest populære internett plattformene vi kjenner til er Amazon, Facebook, Youtube og Tiktok. Disse plattformene er kjent på forskjellige basiser ,men i all hovedsak har alle disse plattformene en ting tilfelles de skaper verdi for brukere og utviklere. Dette er utrolig viktig for plattformer som har lyst til å oppnå suksess. Plattformene er nødt til og interagere produktene de tilbyr sammen med plattformen.  I en artikkel fra helsenorgelab så definerer de at i all hovedsak er målet med en plattform blant annet at andre skal øke verdien på plattformen gjennom å tilby produkter som er gode.

Et Økosystem er satt sammen av flere bedrifter og alle løsningene og tjenestene de tilbyr. I et økosystem finner vi en digitalplattform og som Digi.No forklarer på sine sider så muliggjør denne plattformen i et økosystem en form for utveksling av data og tjenester data mellom ulike grupper.  Dette gjør det mulig for brukere og utviklere på plattformen og yte den mer effektivt.

En liten inntresant ting å tenke på er at de aller fleste store og små selskaper der ute i verden indentifiserer seg nå som en plattform bedrift. Da kan man begynne å se at verden er i stadig utvikling og at bedrifter nå ser på internett og for eksempel nettbutikker og nettside plattformer som en mulighet for å eksponere sine tjenester eller selge sine produkter.

Lenker:

https://helsenorgelab.no/artikler/fra-plattform-til-%C3%B8kosystem/.

https://www.digi.no/artikler/debatt-alle-vil-ha-digitale-okosystemer-men-hvordan-skal-de-styres/510126.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *