Big Data

“Big data” eller stordata som det kalles på norsk er i essensen ny tekologi som gjør det mulig å analysere støre og mer komplekse datamengder hurtigere og mer nøyaktig enn tidligere. Det er store muligheter knyttet til big data å kapibilitetene som kan forekomme av så store data megder. I en artikkel om Big data fra visma så forklarer de at det er nærmest ubegrenset data uansett omfanget. Målet er og fange, behandle, søke, dele, overføre, analysere og presentere informasjon. vi lever i en verden der folk legger igjen et digitalt footprint og legger informasjon igjen overallt på internett. Dataene legger man igjen hos blant annet, google, youtube, musikk streaming tjenesten du bruker, Facebook eller (Meta) og blant annet lokasjons dataen fra mobilen din. Derfor kan man ofte oppleve at når man har søkt på flybilletter til spania og da går inn på vg for eksempel så kommer det opp annosner på billige flybilletter. Dette er en måte som tjenestene maredsfører sine produkter til deg som person. Overalt blir din data plukket opp og som regel selger disse tjeneste daten din til andre tjenester eller regjeringer der disse behandler dataen.

Når det kommer til hvordan Big Data blir brukt i norge så er det generelt slik som det er i resten av verden, men kanskje ikke på en like stor skala som de fleste andre land. Big data i norge bør å blir i stor grad brukt på kriminal og sykdoms beskjempelse.Ved at mydighetene for sine hender på data enorme menge data om forkjellige ting kan de lettere finne ut av hvordan det kan hjelpe samfunnet på en positiv måte, men med stor mengde data om innbyggere kan det også stilles spørsmål om personvern noe jeg kommer mer inn på i neste avsnitt.

Det er noen utfordringer knyttet til Big data og det som omhandler det. Grunnen til at det blir utfordinger er at det er så mye data der ute som blant annet de store søke motorene som google og til og med din egnen internett levernadør selger om deg. I prinsippet er personvernen til oss mennesker den absoulutt største utfordingen. Her kan vi trekke inn et intressant tema om facial recognition software. Big data og Facial recognition software er to forskjellige tenkologier, men det går ann å sette disse teknologiene sammen slik at man får en stor og meget sofistifikert AI system. Når dette blir gjort så kan man se eksempler på at perosnvern blir overtråd. risikoen om reindedifisering kommer også inn på teamet om personvern. Med stadig flere opplysinger som blir sammlet om deg fra forskjellige data mengder blir det lettere og reindetifisere en person fra egentlige anonyme datasett. Derfor svarer også folk med og ofte bruke en vpn tjeneste fordi at man ikke har lyst til avsløre eller vise til hva man gjør når man for eksempel surfer på internett.

lenker du bør sjekke ut:

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/rapporter-og-utredninger/big-data/

https://www.visma.no/blogg/hva-er-big-data/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *