Bærekraft og Teknologi går hånd i hånd.

I Dette blogg innlegget skal jeg skrive om hvordan tekologi og bærekraft kan samhandle for og forbedre bærekrafts målet Innovasjon og Infrastruktur i land rundt om i verden.

Dette er FNs bærekraftsmål

De 17 FN bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for og utryddefattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FN sine bærekrafts mål består av 17 hovedmål og 169 delmål. Målene skal fungere som en plan for de landene som er inne i FN og landenes samfunn og næringsliv.

Innovasjon og Infrastruktur:

motorvei - Næringsliv Norge

Et av bærekraftsmålene er og forbedre landets Innovasjon og Infrastruktur. Tekologi blir brukt blant annet til og forbedre levetiden til kritiske vei og by Infrastruktur som for eksempel kan være påvirket av ekstremvær eller andre faktorer som påvirker infrastrukturen. Det er kritisk at veier som linker byer eller har en eller annen form for fastlandsforbinnelse har tekologi som for eksempel sensorer som kan prate tilbake til de som overvåker infrastrukturen slik at man kan opprettholde infrastrukturen ,men også slik at byene det gjelder går på skinner. Slik holder man et sivlisamfunn ikke bare forsnøyd , men også sunn.

AI i byggebransjen kan løse overforbruk av penger og resurrser:

8 punkter for å lykkes i fremtidens byggebransje - Unoma

Det er ofte man leser i media at ” Den nye super motorveien mellom oslo og tronheim skal koste 20 milliarder kroner” også to år senre så kommer det ut at det nesten kostet det dobbelte å bygge motorveien , men det er en løsning til dette problemet som i nyere tid har begynt og bli mer populær å løsningen er AI eller kunstiginteligens. Det kunstiginteligens kan tilføre er ved å for eksempel finne ut av nøyaktig hvor mye matriale man trenger for og bygge infrastrukturen samt kan det hjelpe til minimere risiko i forsyningskjeden og andre steder der det finnes data. slik tekologi begynner og finne sted i flere bygge plasser rundt om i verden.Ved og impelemtere slik innovativ tekologi kan land som har dårlig økonomi nærmest eliminere overforbuk av penger på infrastruktur å heller invistere dette tilbake i lokal samfunnet.

lenker:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Innovasjon og infrastruktur

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *